Levná a výhodná doprava od 69,-Kč!! Doprava ZDARMA při nákupu nad 2.000,-Kč.
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 001,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
18.02.2023
Blog
Založili jsme pro vás blog na našich stránkách www.landsingershop.cz Budeme tam přidávat různé tipy a rady o našich produktech, materiály...také post... číst celé
22.01.2023
Nová doprava - PPL a PPL ParcelShop
Přidali jsme další možnost dopravy službu PPL a PPL ParcelShop.  V rámci komfortu rozšiřujeme výběr dopravců o PPL. Ke stávajícím službám Zásilkovna,... číst celé
02.01.2023
DNES PŘIDÁNO NOVÉ ZBOŽÍ - náramky Antik
Kožený dámský náramek hnědý ANTIK - 8 motivů číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
Kožené popruhy a kožená ucha
Kožený popruh nebo kožená ucha – většinou se používají se na batohy, kabelky, tašky. Polotovar na výrobu kabelky nebo tašky. S oblibou se používají pr... číst celé
Zobrazit všechny články

DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 2000,- Kč!! PLATÍ PRO ČR!!


POHLED DO NAŠÍ DÍLNY " JAK VZNIKÁ KOŽENÁ BRAŠNA"

 

 

 

POHLED DO NAŠÍ DÍLNY

"JAK VZNIKÁ KOŽENÁ BRAŠNA"

 

 

 1. Úvod
 2. SK Obchodné podmienky
SK Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY na predaj tovaru prostredníctvom webových stránok

www.landsingershop.cz prevádzkovaných Šárkou Hrdličkovou

 

1 .ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) v súlade s ustanovením §

1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej

len „občiansky zákonník“) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a

kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom webových stránok na

internetovej adrese www.landsingershop.cz (ďalej len „kúpna zmluva“). S týmito

obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a

je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa

s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

1.2. Predávajúcim je Šárka Hrdličková, Slezská  1739/105, Praha 3 – Vinohrady, IČO: 87414368

(ďalej len „predávajúci“), ktorá prevádzkuje internetový obchod na webových stránkach

umiestnených na internetovej adrese www.landsingershop.cz (ďalej len „webová stránka”), a

to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

1.4. V kúpnej zmluve je možné dojednať dojednania odchylné od týchto obchodných podmienok. Prípadné odchylné dojednania uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto

obchodných podmienok.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením

nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných

podmienok.

 

 1. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, prípadne iná zmluva podľa občianskeho

zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane

predávajúci.

 

2.2. Spotrebiteľ je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy

nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného

výkonu svojho povolania.

 

2.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v

rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu

svojho povolania.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3.1. Kupujúci môže cez webovú stránku objednávať tovar aj bez registrácie.

 

3.2. Webová stránka umožňuje registráciu kupujúceho a zriadenie užívateľského účtu, na základe

registrácia vykonaná na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského

rozhranie. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej

len „užívateľský účet“).

 

3.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci

je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho

užívateľského účtu.

 

3.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

3.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj

užívateľský účet dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje

povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho

charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Domnienka ukotvená v ustanovení § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa vylučuje.

 

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením

a dodaním tovaru. Náklady na poštovné i balné znáša kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym

cenníkom zvoleného dopravcu.

 

4.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

4.4.1. kupujúcim (kúpi je možné uskutočniť aj bez registrácie a prihlásenia k užívateľskému účtu),

teda meno a priezvisko kupujúceho, adresa, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje

uvedené v objednávkovom formulári

4.4.2. objednávanom tovare, ktorý kupujúci označí a „vloží“ do elektronického nákupného

košíka webového rozhrania obchodu,

4.4.3. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a požadovanom spôsobe doručenia objednávaného

tovaru a

4.4.1. kupujúcim (kúpi je možné uskutočniť aj bez registrácie a prihlásenia k užívateľskému účtu),

teda meno a priezvisko kupujúceho, adresa, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje

uvedené v objednávkovom formulári

4.4.2. objednávanom tovare, ktorý kupujúci označí a „vloží“ do elektronického nákupného

košíka webového rozhrania obchodu,

4.4.3. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a požadovanom spôsobe doručenia objednávaného

tovar a

4.4.4. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).

4.5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré

do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať

chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu

kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku zaväzujúcu k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúcemu potvrdí jej doručenie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať kupujúceho o

dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

 

4.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. kúpna zmluva, vzniká okamihom, keď

je kupujúcemu doručené prijatie objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim zaslané

elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Od tohto momentu

vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené

kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Automatické zasielané oznámenie o

doručenie objednávky sa nepovažuje za záväznú akceptáciu objednávky. Predávajúci sa

zaväzuje odoslať kupujúcemu prijatie objednávky (akceptácia) najneskôr do 24 hodín od

obdržaní objednávky. Kupujúci je oprávnený do doby, než mu bude doručené prijatie

objednávky (akceptácia) túto svoju objednávku odvolať.

 

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti

s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory)

si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

Darčekový elektronický poukaz - podmienky použitia nájdete tu

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Ceny tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú uvádzané ako konečné a vrátane

všetkých súvisiacich poplatkov. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej

objednávky líšiť (v závislosti od spôsobu zvolenej dopravy) a náklady na balné sú následne

pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná kúpna cena tovaru po vyplnení

objednávkového formulára je už uvedená vrátane dopravného a balného. Ak nie je uvedené

výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

 

5.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je kupujúci

povinný uhradiť predávajúcemu bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.

2301878131/2010, vedený v Fio banke pod príslušným variabilným symbolom, ktorým je

číslo objednávky; údaje pre platby zo zahraničia SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN:

CZ6620100000002001881603 (ďalej len „účet predávajúceho“).

 

5.3. Vzhľadom k tomu, že predávajúci väčšinou nemá tovar na sklade, ale vyrába ho na základe

objednávky kupujúci požaduje predávajúci zásadne uhradenie celej kúpnej ceny pred odoslaním

tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka

sa nepoužije. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v lehote 10-tich dní od uzavretia kúpnej ceny.

zmluvy spolu s uvedením variabilného symbolu platby na základe zálohovej faktúry. Ak nie je

kúpna cena uhradená v uvedenej lehote, kúpna zmluva stráca účinnosť a zmluvné strany jej

nie sú ďalej viazané. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu

cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

5.4. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a predávajúci potom nie je

schopný zaistiť dodanie objednaného tovaru, vráti predávajúci prijatú platbu kúpnej ceny späť,

a to na účet kupujúceho, z ktorého bola platba vykonaná alebo kupujúcim za tým účelom

predávajúcemu písomne oznámený. Lehota na vrátenie prijatej platby kúpnej ceny nesmie prekročiť

30 dní odo dňa, kedy predávajúci zistí nemožnosť plnenia, alebo kedy dostal informáciu o účte,

na ktorý má byť platba vrátená.

 

5.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne

kombinovať.

 

5.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi

predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb vopred zálohovú faktúru a po vykonanej

platbe na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je

platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci  kupujúcemu po

uhradenie ceny tovaru a zašle ho kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra vystavená na základe

kúpnej zmluvy slúži zároveň aj ako dodací list.

 

5.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu účtenku, pokiaľ je na to povinný podľa zákona o evidencii tržieb. V rovnakom prípade zároveň zaeviduje prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 Kupujúci v rámci svojej objednávky zvolí spôsob dodania tovaru, teda zaslanie tovaru kupujúcemu konkrétnym zmluvným prepravcom. V prípade zaslania tovaru kupujúcemu predávajúci odošle (odovzdá prepravcovi) tovar na adresu kupujúceho na doručovanie uvedenú v objednávke najneskôr do 20 kalendárnych dní od zaplatenia kúpnej ceny. Termín dodania a cena prepravy sa riadi podmienkami prepravcu. Predávajúci však nezodpovedá za porušenie povinností podľa tohto odseku, pokiaľ tovar kupujúcemu neodošle v uvedených lehotách z dôvodu nepredvídateľných okolností alebo z dôvodov, ktoré nezavinil.

 

6.3 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy

 

6.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim

v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní a predávajúci nie je povinný tovar

prijať späť.

 

6.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené

s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.6 Pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť

obale zásielky av prípade zistenia akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a

predávajúcemu a zároveň zaobstarať fotografiu obalov. V prípade stretnutia porušenia obalu

svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s tovarom nemusí kupujúci zásielku od

prepravcu prevziať. V prípade oprávneného odmietnutia prevzatia zásielky, ak je tovar stále

dostupné, zašle predávajúci kupujúcemu objednaný tovar znova v čo najkratšom možnom

náhradnom termíne, v opačnom prípade predávajúci vráti kupujúcemu prijatú kúpnu cenu

spôsobom uvedeným v odseku 5.2 vyššie.

 

6.7 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie/zničenie zásielky až po jej prevzatí od prepravcu, je povinný

najneskôr do 48 hodín od jej prevzatia urobiť reklamáciu vo vlastnom mene a na vlastnú

náklady u prepravcu sám, a to v súlade s podmienkami prepravcu. – v tomto prípade nemá

kupujúci nárok na náhradné plnenie od predávajúceho.

 

6.8 Ak je zásielka doručená kupujúcemu bez poškodenia alebo zničenia, avšak kupujúci zistí, že

predmetom zásielky je iný, než ním objednaný tovar, príp. iný počet kusov tovaru, než ktorý si

objednal, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od prevzatia zásielky od

prepravcu informovať o uvedenej skutočnosti predávajúceho na e-mailovej adrese

info@landsingershop.cz, a to spoločne s uvedením všetkých relevantných okolností daného

prípadu as popisom objednaného tovaru. Ak zistí predávajúci reklamáciu kupujúceho podľa

predošlé vety za opodstatnenú, zjedná bez zbytočného odkladu s kupujúcim nápravu.

 

6.9 Ak nebude zásielka kupujúcemu doručená ani do 30 dní odo dňa, keď mu bolo potvrdené

odoslanie zásielky predávajúcim, je kupujúci povinný informovať predávajúceho o tom, že

nedošlo k doručeniu zásielky na e-mailovej adrese predávajúceho info@landsingershop.cz, a to

spoločne s uvedením všetkých relevantných okolností daného prípadu as popisom objednaného

tovar, aby mohol predávajúci vykonať reklamáciu nedoručenej zásielky u prepravcu a zaistiť

dodanie nedoručeného tovaru v náhradnom termíne, o ktorom bude kupujúceho informovať

prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho.

 

6.10 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými

všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až

2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka av prípade kúpnej zmluvy so spotrebiteľom

tiež zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci

zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti,

ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na

povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa

tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola

akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa prejaví vada v prvom roku od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri

prevzatie.

 

7.4. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar užívať.

 

7.5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za

nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené

jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo

opotrebenie, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že

tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

 

7.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na e-mailovej adrese predávajúceho info@landsingershop.cz. vyplnením a odoslaním reklamačného protokolu. Reklamačný protokol TU. Kupujúci je zároveň povinný odovzdať tovar predávajúcemu na posúdenie vzniku nároku z chybného plnenia. Tovar na posúdenie je nutné doručiť predávajúcemu vrátane náležitých dokladov a popisom závady. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že výrobky sú prevažne vyrábané z prírodnej kože, ktorá má svoje špecifické vlastnosti a teda o výrobky sa treba starať s náležitou pozornosťou a pravidelnosťou.

 

Návod na použitie TU - Ako sa starať o kožené výrobky je každý kupujúci informovaný dokumentom PDF v prílohe emailu pri vytvorenej objednávke.

 

7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. Reklamačný poriadok tu.

 

7.8. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúci neposkytuje záruku za akosť tovaru, ibaže je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takom prípade riadi Občianskym zákonníkom.

 

 1. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

8.1. Spotrebiteľ má podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez

udanie dôvodu v lehote 14 (štrnástich) dní, s výnimkou prípadov uvedených v ust. § 1837

občianskeho zákonníka, okrem iného vtedy keď ide o zmluvu o dodávke tovaru, ktorý bol

upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. Výrobky, ktoré sú podľa priania

zákazníka opatrené pre jeho osobu špecifickým znakom, logom, prípadne konkrétnym

vyobrazením, najmä pokiaľ sa jedná o gravírovanie, razbu alebo tepanie a ďalej pokiaľ na

prianie kupujúceho došlo k zmene farby výrobku, jedná sa o úpravu na prianie kupujúceho a

v týchto prípadoch nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

8.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 8.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods.

občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 (štrnástich) dní od

prevzatie tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo

dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie

od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať na adresu elektronickej pošty

predávajúceho info@landsingershop.cz.

 

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy - TU

 

8.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spotrebiteľom predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to na adresu Sliezska 1739/105, Praha 3 - Vinohrady. Spotrebiteľ vráti tovar, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, a to tak, aby na ňom nevznikla predávajúcemu žiadna škoda. Pri zaslaní tovaru späť Predávajúcemu, Spotrebiteľ tovar zabalí tak, aby bol tovar počas prepravy dostatočne chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, znáša predávajúci náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže

byť vrátené pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar odoslaný kupujúcim

predávajúcemu na dobierku, nemusí byť predávajúcim prevzaté a prípadne vzniknuté náklady

budú uplatnené voči kupujúcemu.

 

8.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša obratom po jeho obdržaní. Pokiaľ je tovar vrátený

oprávnene, odošle predávajúci bezodkladne spotrebiteľovi informáciu, že tovar bol vrátený v

poriadku av lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia vráti peňažné prostriedky prijaté od

spotrebiteľa, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal, ibaže

spotrebiteľ výslovne uvedie inú požiadavku, a to buď odoslaním peňazí na adresu spotrebiteľa

alebo prevodom na účet spotrebiteľa (pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ môže uviesť,

požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny). Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie

poskytnuté spotrebiteľom, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov

ďalej vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný, než najlacnejší spôsob

štandardného dodania ponúkaný predávajúcim) už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným

spôsobom, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalší

náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté

peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu spotrebiteľ tovar vráti.

 

8.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

 

8.6. V prípadoch, keď má spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho

zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej

zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takom prípade vráti

predávajúci spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet

určený spotrebiteľom.

 

8.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľmi uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

8.8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka v zmysle odseku 8.2 obchodných podmienok.

 

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA K VÝROBE TOVARU NA ZÁKAZKU

9.1 Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri výrobe tovaru na zákazku sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ zo špeciálnych podmienok uvedených nižšie v tomto článku nevyplýva, že v prípade tovaru na zákazku sa uplatnia tieto špeciálne podmienky.

 

9.2. Na účely tohto článku sa nižšie uvedenými pojmami rozumejú:

 1. a) výroba tovaru na zákazku – spoplatnená služba predávajúceho spočívajúca vo vytvorení

tovar na zákazku (viď vymedzenie pojmu nižšie) podľa požiadaviek kupujúceho spočívajúcich vo

zhotovenie diela, kedy kupujúci si vyberie farbu zo vzorkovníka uvedených na webovej stránke a

oznámi predávajúcemu, ako má tovar vyzerať.

 

b)tovar na zákazku – výsledok činnosti predávajúceho, ktorý zodpovedá požiadavkám

kupujúceho

 1. c) zmluva sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva o dielo, ktorej

predmetom je záväzok predávajúceho zhotoviť a dodať kupujúcemu tovar podľa jeho požiadaviek

a povinnosťou kupujúceho je za tento tovar zaplatiť kúpnu cenu.

9.3. Pre tovar na zákazku platia nasledujúce podmienky, ktoré berie kupujúci na vedomie a objednávkou výroby tovaru na zákazku s nimi vyslovuje súhlas:

 

 1. a) O právach kupujúcich z vadného plnenia pri výrobe tovaru na zákazku platia ustanovenia čl.

týchto obchodných podmienok.

 1. b) V súlade s ust. § 1837 Občianskeho zákonníka nemá spotrebiteľ právo na odstúpenie od

zmluvy, pretože pri tovare na zákazku sa jedná o tovar, ktorý bol vyrobený podľa priania

kupujúceho

 1. c) Predávajúci sa zaväzuje tovar kupujúcemu dodať do 30 dní od uzavretia zmluvy.

 

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle

ustanovenie § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

10.2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@landsingershop.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na

elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

10.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení

spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES

(nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

10.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

10.6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2

občianskeho zákonníka.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu nazvaného Zásady spracovania osobných údajov pre eshop, ktorý je dostupný na stránkach www.landsingershop.cz. Viac informácií k takému spracovaniu nájdete tu: Ochrana osobných údajov eshopu

 

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na

webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby

dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa

predchádzajúce vety kedykoľvek odvolať.

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

 

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v

prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o práve

rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.5. Obchodné podmienky sú vyhotovené v českém jazyce. Kúpna zmluva sa uzatvára v českém jazyce Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Slezská 105, Praha 3, 130 00, adresa elektronickej pošty info@landsingershop.cz, telefón: 737 080 202

12.7. Táto verzia obchodných podmienok je platná od dňa 29.12.2022

                                                                                   

 

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz